Thông Sô Kỹ Thuật Các Máy Điện Gải Kangen

Thông Sô Kỹ Thuật Các Máy Điện Gải Kangen

 

Leveluk K8 Leveluk SD501 Leveluk JRII Leveluk SUPER 501
Tấm điện giải (Titanium phủ Bạch Kim): 8 tấm Tấm điện giải (Titanium phủ Bạch Kim): 7 tấm Tấm điện giải (Titanium phủ Bạch Kim): 3 tấm Tấm điện giải (Titanium phủ Bạch Kim): 12 tấm
8 Ngôn ngữ: Japanese, English, French, German, Chinese, Italian, Spanish and Portuguese Ngôn ngữ: English, Ngôn ngữ: English, Ngôn ngữ: English,
Loại nước (pH): 7 cấp độ (pH2,5 – pH11,5)

Strong Kangen Water (11.0 pH)
Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
Clean Water (7.0 pH)
Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
Strong Acidic water (2.5 ph)

Loại nước (pH): 7 cấp độ (pH2,5 – pH11,5)

Strong Kangen Water (11.0 pH)
Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
Clean Water (7.0 pH)
Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
Strong Acidic water (2.5 ph)

Loại nước (pH): 7 cấp độ (pH2,5 – pH11,5)

Strong Kangen Water (11.0 pH)
Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
Clean Water (7.0 pH)
Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
Strong Acidic water (2.5 ph)

Loại nước (pH): 7 cấp độ (pH2,5 – pH11,5)

Strong Kangen Water (11.0 pH)
Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
Clean Water (7.0 pH)
Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
Strong Acidic water (2.5 ph)

Công suất (lít/phút): Nước Kangen: 4,5 ~ 7,5; Nước làm đẹp: 1,5 ~ 2,6; Nước kiềm mạnh / Axít: 0,6 ~ 1,2; Công suất (lít/phút): Nước Kangen: 4,5 ~ 6,5; Nước làm đẹp: 1,5 ~ 2,6; Nước kiềm mạnh / Axít: 0,6 ~ 1,2; Công suất (lít/phút): Nước Kangen: 4,5 ~ 7,5; Nước làm đẹp: 1,5 ~ 2,6; Nước kiềm mạnh / Axít: 0,6 ~ 1,2; Công suất (lít/phút): Nước Kangen: 4,9 ~ 7,9; Nước làm đẹp: 1,9 ~ 3,0; Nước kiềm mạnh / Axít: 1,1 ~ 3,0;
Sản xuất: Enagic Nhật Bản Sản xuất: Enagic Nhật Bản Sản xuất: Enagic Nhật Bản Sản xuất: Enagic Nhật Bản
Bảo hành (năm): 5 Bảo hành (năm): 5 Bảo hành (năm): 3 Bảo hành (năm): 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *